top of page


Welke invulling van het natuurgeneeskundig consult past het beste bij jou?

We bekijken het samen wanneer we een behandelplan opstellen tijdens de intake.

We kunnen ook vast telefonisch overleggen als je vragen hebt! 0613671937


Hieronder noem ik nog even de verschillende werkvormen:

- Reflexzonetherapie

- Pleiadisch Lichtwerk

- Massages uit Thailand

Thai Fysiotherapie/ Acupressuur

Thai Yoga Massage

Thaise Tok Sen

Thaise Zwangerschapsmassage (ook bij pijn en problemen)

- Massages uit Hawai'i

Tempel Stijl Lomilomi / Hawaiian Bodywork

Lua Lomi

Aunty Maile Stijl Lomilomi / Aunty Maile Stijl Buikmassage

Hawaiiaanse Zwangerschapsmassage

- Pijnbestrijding / Balans

Healy-sessie/ondersteuning

Flexbeam-sessie/ondersteuning

Vragen? Bel me even!


Investering:

60 min   € 80

90 min   €115

120 min €150


Super-pakket*:

5 x 60 min   €350 (korting €50, €70 per 60 min ipv €80)

*6 maanden geldig

Ik ben aangesloten bij beroepsorganisatie BATC wat je de mogelijkheid geeft je natuurgeneeskundig consult door de zorgverzekering te laten vergoeden. Op dit moment wordt door de meeste verzekeraars de Reflexzonetherapie geheel of gedeeltelijk vergoed. Je hebt hiervoor geen verwijzing nodig.

Neem contact op met je verzekeraar om te kijken wat jouw aanvullende verzekering vergoed en hoeveel je per dag te besteden hebt. Stel hen deze vraag: 'Vergoedt mijn aanvullende verzekering Reflexzonetherapie gegeven door een therapeut aangesloten bij de BATC?'

Als je vragen hebt of er is iets niet duidelijk... bel me even! 0613671937


Kun je niet naar je afspraak komen? Laat mij dat dan minstens 24 uur van tevoren weten, anders zal ik helaas de volledige kosten van het consult in rekening moeten brengen. Let op: je afspraak is pas afgezegd wanneer ik heb bevestigd dat ik je annulering heb ontvangen.

Heel fijn als je aandacht besteedt aan persoonlijke hygiëne.

Aangesloten bij de BATC en de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht en beroepsgeheim.


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

- om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

- voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

- of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

- een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

- als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


Privacy op de declaratie

Op de declaratie die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

- uw naam, adres en woonplaats

- uw geboortedatum

- de datum van de behandeling

- een korte omschrijving van de behandeling

- de kosten van het consult

- de factuur wordt per e-mail naar u verzonden 


bottom of page